Hommage aan Jenny Windels

Bij deze gelegenheid wensen we dankbaar Jenny Windels te gedenken. Zij overleed op Paasmaandag 2014 net voor zij 89 zou worden. Haar boek Eutonie bij kinderen kwam in 1981 uit… met de felicitaties van de toenmalige Minister van Onderwijs, Wilfried Martens.

Eutonie bij kinderen

“Laten we elkaar mogelijk maken, te midden van het jachtige leven, ons af te stemmen op rust, zodat de mensen hun creativiteit vrij tot ontplooiing laten komen en wij in elkaar het openbloeien van de persoonlijkheid kunnen erkennen.”  

Jenny was jarenlang onderwijzeres in het Gentse, specialiseerde zich in de psychomotoriek en vanaf 1969 in de G.A. eutonie. Tot haar pensioen stond zij
in het BLO (bijzonder lager onderwijs) waar zij met onuitputtelijke creativiteit en toewijding de kinderen begeleidde in hun individuele ontwikkeling en vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen.

Talloze voorbeelden uit haar eigen praktijk met normale en licht mentaal gehandicapte kinderen maken ons duidelijk hoe belangrijk het is de eutonie in de opvoeding en het onderwijs te integreren. Aan de hand van vooral de problemen bij het schrijfonderricht wordt aangetoond dat eutonie, als basis voor alle handelingen, het zelfvertrouwen zowel als het efficiënt gebruik van de eigen mogelijkheden en een evenwichtige houding ten opzichte van de directe omgeving bevordert.

Haar boek werd vertaald in het Duits (Eutonie mit Kindern, Kösel Verlag, 1984) en
in het Frans (Les enfants et L’Eutonie, Ed. Bernard Giovanangeli, Paris 2002-2011).

Het Nederlandse boek is het nog steeds bij de Vlaamse Eutonie School verkrijgbaar.


Recensie van het boek ‘Eutonie bij kinderen

Recensie van de uitgeverij Kösel-Verlag, geschreven door Monika Hampert naar aanleiding van de Duitse publicatie (oktober 1996) en vertaald.

De opvoeding van de totale persoon, de psychomotorische re-sensibelisering en de vakkennis worden sterk beïnvloed door een eutonische aanpak. Vertrouwde en uitvoerbare handelingen worden praktisch en toepasselijk beschreven, omdat de eutonie nu eenmaal aanspraak kan maken op het natuurlijk gedrag.

Jenny Windels geeft een duidelijk beeld van haar manier van werken. Zij tracht haar ideeën en voorbeelden te verklaren, in de hoop dat ze iets van de geest en de sfeer van de eutonie kan overbrengen. – merkbare veranderingen worden toegelicht – de grondprincipes van de eutonie worden bijgebracht – toepassingsmogelijkheden worden gepresenteerd – het gebruikte materiaal wordt beschreven.

Ik waardeer dit boek in zijn geheel, het is zeer doorzichtig (helder) en aanschouwelijk. Eutonie beoefenen betekent voor mij een nieuwe wereld veroveren. Het verheugt mij dat ik dit boek mocht leren kennen. Het heeft mij tot nieuwe ontdekkingen gebracht in mijn leven en in dat van anderen. Mijn theoretische bevindingen worden door de eutonie versterkt, en in mijn werk voel
ik mij steviger. Eutonie zal mij een blijvend bezit wezen voor de toekomst. “Zijn wijzelf in ons doen en handelen vrij, dan leeft het kind in een onbevangen opvoedingsklimaat waarin het opgenomen wordt en in de beweging meegaat met ‘de nieuwe vaart’ van de scheppende mens”. Het concept van de eutonie lijkt mij sterk te kloppen en allesomvattend. Eutonie is voor de kleuterklas en het basisonderwijs aan te bevelen, maar ook voor het individuele werk. Jenny Windels schreef een boek voor al wie van kinderen houdt.      

BACK