Cours

HET LICHAAM GEOPENBAARD DOOR MIDDEL VAN EUTONIE CURSUSSEN in 3 stappen Eutonie I Eutonie II Eutonie III

Zowel in je zoektocht naar meer levenskwaliteit als bij rusteloosheid, innerlijke broosheid, zelfvervreemding, stress en lichaamsklachten, kan eutonie een openbaring zijn.

Eutonie-cursussen laten je toe – stapsgewijs – een weldoend lichaamsgevoel en een nieuw innerlijk evenwicht te vinden,… een natuurlijke én fundamentele ondersteuning in je dagelijkse leven.

Eerste stap: Eutonie I Basiscursus ( 27 à 31,5 u.)

‘Leven ! Met grond onder de voeten’ ‘Vivre! Les deux pieds sur terre’

Deze cursus beoogt op de eerste plaats: je ‘in veilige voeling te brengen’ met de grond als dagelijkse steun en werkelijkheid. Het effect hiervan kan bijzonder weldoend zijn. Hoe kan dat?

Je wordt uitgenodigd tot voelen, hoe je in elk raakvlak met de buitenwereld zelf wordt geraakt. Het is een prettig gebeuren als je huid van binnenuit gesensibiliseerd wordt voor “contact”. Je levenszin wordt daardoor gewekt. Naarmate je het draagvlak van de ondergrond steeds duidelijker waarneemt kunnen de eenvoudigste bewegingen je tonustoestand gunstig beïnvloeden. In gevariëerde lighoudingen kan deze zelfwaarneming u sneller helpen recupereren. Je lichaamsbeleving verdiept en verfijnt laag na laag, terwijl je grensbesef verhoogt. Zo corrigeert en vervolledigt zich je eigen lichaamsbeeld en zelfbeeld. Dit laat je eveneens toe ondoorleefde en overbelaste lichaamszones te ontdekken en te ontlasten. Je kan dus leren je te ont-doen van spanning, last en pijn. Ook leer je in jezelf te rusten, en anders te genieten. Aandacht richten op het ‘nu-moment’, aanwezig zijn, afstand nemen, en stilstand inbouwen zijn kwaliteiten die meer dan ooit van doen zijn in deze tijd. Hierdoor behoed je jezelf, je eigen ritme en je levensenergie. Een éénzijdige ‘denk-en-doe’- gerichte leefwijze kan omgebogen worden tot een meer ontvankelijke grondhouding en levensattitude.

Verfrissingsdag herhaling basis 

Tweede stap : Eutonie II Vervolgcursus ( 27 à 31,5 u.) Rechtop staan, een menswaardige uitdaging Etre debout! Un véritable défi humain

Zitten, staan en gaan vormen de zoektocht van deze cursus. De grote ontdekking wordt je eigen skelet: Door de ‘wonderbaarlijke architectuur en samenhang van de botstructuur’ aan den lijve te ervaren, mag je ondervinden hoezeer je eigen gebeente je innerlijke steun kan bieden. De weg naar de oprichting veronderstelt eveneens dat je de speelruimte en het vrije gevoel in je gewrichten leert exploreren en vrijwaren. Doordat je met de wetmatigheid van de verticaliteit leert omgaan kan je je stilaan ontdoen van onnodige spanningen die je dagelijks (meestal onbewust) vasthoudt. Desinvesteren luidt dus de boodschap. Tegelijk zal je het ’transport’ fenomeen ontdekken en beoefenen. De grote weldaad wordt dan stilaan de moeiteloosheid in je dagelijks houdingen. Meer evenwicht, stabiliteit, veerkracht en beweeglijkheid kunnen leiden tot meer ‘zelf’-‘standig’heid en kunnen je daadkracht en inzet nieuw leven inblazen.

Derde stap : Eutonie III (11,5 u.)

‘Je beweging bewonen’

Stilaan wordt erkenbaar hoezeer wij onszelf dreigen te verliezen in de actie en in de drukte. Door je waakzaam te bewegen vanuit je sensibiliteit en innerlijke stabiliteit, in ‘contact’ met de ruimte én de andere om je heen, groeit organisch een meer gelijktijdig en gelijkwaardig naar binnen en buiten gerichte aandacht. De afstemming op de andere wordt een vreugdevol gebeuren. Maar ook de economie van de beweging is aan de orde. Deze verkenning mondt niet alleen uit in meer bewegingsplezier en een verruimd bewegingspalet, maar laat je vooral toe in een “parate presentie” je steeds beter en prettiger te situeren.

‘Je kracht bespelen’

Het leven vraagt veel draagkracht. De grond en je eigen botstructuur kunnen je ‘staankracht’ bieden.. Op dat ogenblik ‘ontvang je kracht’ zonder spierkracht op te voeren. Het wordt een zorgzaam afbouwen van een onnodige spanningsopbouw, terwijl je stevigheid in jezelf mag voelen ontstaan. Door partnerwerk wordt je staan- en draagkracht bespeeld en uitgedaagd. Je leren afstemmen ‘met kracht’ wordt een ware kunde. Door hierin je spontane ademruimte te vrijwaren vergroot je je verwerkingsvermogen.

‘Stil aanwezig zijn’

Tijdens de begane eutonie-weg worden mensen dikwijls tot in hun wezen geraakt en in nieuwe dieptes aangesproken. Het leerproces van de ‘overgave’ doet zijn werk. Daarom zoekt deze verstilling de uitwendige en vooral de ‘inwendige ruimte’ te creëren om verwerking en bezinning alle kans te geven.

De stilte, opgeborgen in onze eigen materie, kan ons ontvankelijk maken voor het menselijke mysterie dat wij zijn en kan bereidheid scheppen om onze eigen bestemming te erkennen. Hierin kan zich de ontzagwekkende intelligentie en inwonende wijsheid manifesteren.

Tijdens deze ganse eutonieweg zijn de eutonieprincipes de leiddraad en de wetmatigheden van de spierkettingen I. C.T. G. D. S. richtinggevend.