Inschrijvingsvoorwaarden

1. Inschrijven wil  zeggen:   het inschrijvingsformulier volledig invullen en verzenden. Uw inschrijving is geldig door storting van cursusgeld + verblijfskosten op  rekeningnummer:

IBAN: BE98 7330 1663 2193, BIC: KREDBEBB van ‘Eutonie Cursuswerk’

2. Om organisatorische redenen vragen we u om de inschrijvingsdatum te respecteren. Later zijn wij genoodzaakt om 10 € extra administratie- en  organisatiekosten  aan te  rekenen.

3. Ongeveer 15 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt u de ‘laatste berichten’

4. Ik verklaar mij verantwoordelijk voor mijn eigen handelen.

5. Indien de cursus om één of andere reden niet kan doorgaan wordt het door u betaalde  bedrag volledig terugbetaald.

6. Bij annulering, wordt 10% ingehouden (max. 15 €) – minder dan 15 dagen vóór cursusaanvang wordt 50% ingehouden. – vanaf vijf dagen vóór cursusaanvang wordt het volledige bedrag  ingehouden.

Ga terug