Patrick Dupond geraakt door eutonie

Een uitzonderlijke ontmoeting, die dankbaar in ons geheugen blijft hangen, is deze met Patrick Dupond, wereldberoemde sterdanser met een leven volledig gewijd aan de dans.

Patrick is op 5 maart op 61 jaar, onverwacht van ons heengegaan, hetgeen ons uitermate bedroeft.

In 2010 & 2011 volgden Patrick en Leïla Da Rocha samen eutonie-cursussen in Ressons le Long Fr. in ‘la Ferme de la Montagne’.

Patrick was meteen geraakt en overtuigd van de waarde van de eutonie voor hemzelf én voor de dans…Na de eerste cursus deelde hij ons aangedaan mee:

“ moest Mau-Mau (Maurice Béjart), die steeds het beste voor zijn dansers wou, de eutonie gekend hebben dan zou hij deze ongetwijfeld in zijn oefenprogramma opgenomen hebben.” …

Patrick wou meer ontdekken. Zo werden wij in de balletzaal van Leïla te Soisson uitgenodigd en kwamen zij uiteindelijk zelf tot in Vlaanderen om verder de eutonie uit te diepen. Nadat zij samen in 2015 de ‘White Eagle dance academie’ in Bordeau hadden geopend, onder leiding van Leïla, voor jonge internationale danstalenten, hadden wij het perspectief, Walter en ikzelf, daar eutonie te zullen geven…

Hier een weergave, na een interview bij hen thuis in Soisson, van wat de eutonie voor Patrick betekende:
Elke dag deed hij, heel trouw, 1u. eutonie op de mat…Het bewust waarnemen van de globaliteit en van het ganse lichaam in grondcontact, het wekken van de voeten en van de rugzijde, de vrijheid in liezen en oksels, het vermogen van zich te her-ordenen, zich vanuit de eigen midden-as te her-richten,  zijn fundamentele eigenschappen voor de danser en verhogen zijn ‘presence’. Zich dan na een dansvoorstelling mogen ontdoen van opgehoopte spanningen en zich om zo te zeggen kunnen herschikken laten toe veel sneller te recupereren. Deze ‘stilstand’ (cet arrêt) betekent in de kwetsbaarheid van de danser een echte BASIS. Ook de zintuiglijke zelfobservatie in het dagelijkse leven en de aandacht voor de mond-ruimte en de rust van de tong in de onderkaak hebben voor de danser een bijzonder weldoende uitwerking. Uiteindelijk zal, doorheen de ‘transportbeleving’, de ontdekking van bot- en skeletbesef, de lendenkracht, de trochanters en heupgewrichten en de mobiliteit van het bekken een echte revelatie voor hem betekenen en hem de verticaliteit in een gans nieuwe dimensie doen beleven. (zie hommage op france2 Instagram)   

Diep bedroefd om zijn heengaan en toch immens dankbaar,

Therese en Walter                                                                                                       12 april 2021